UPOZORENJE NA METEOROLOŠKU POJAVU

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje o meterološkim pojavama za cijelo područje BiH za period od 25.07. 2023. godine od 18:00 sati do 26.07.2023. godine do 15:00 sati, kojim se prognoziraju obilniji lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra uz moguću lokalnu pojava grada.

Dosadašnje olujne pojave su pokazale da dovode do ugrožavanja ljudi i životinja, većih šteta na objektima, infrastrukturi (putnoj, elektro i dr.), poljoprivredi, vozilima, te drugoj imovini, uz nerijetku pojavu požara usljed udara groma i zapaljenja elektroinstalacija. S tim u vezi, neophodno je da stanovništvo, pravna i fizička lica preduzmu preventivne mjere zaštite od obilnijih padavina, udara vjetra i grada. To se prvenstveno odnosi na sklanjanje i zaštitu imovine od mogućih oštećenja usljed grada i vjetra.

Posebno upozoravamo stanovništvo da obustavi kretanje na otvorenom za vrijeme olujnog nevremena i potraži siguran zaklon, skloni motorna vozila od stabala, rasvjetnih i drugih stubova i smanji korištenje istih za vrijeme olujnog nevremena, a sve u cilju zaštite ljudi i imovine.

Tokom boravka u objektu izbjegavati boravak u neposrednoj blizini staklenih površina zbog pucanja stakla usljed nanosa raznih predmeta.

Moguće su i obustave u odvijanju saobraćaja zbog pada stabala na kolovoz.

Napominjemo da je u ovakvim uslovima otežano prohodovanje i hitnih spasilačkih službi.

Služba civilne zaštite će u saradnji sa nadležnim službama i institucijama pratiti stanje na području općine u navedenom periodu i prema hitnosti preduzimati mjere u skladu sa stanjem na terenu.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

O Press Opcine