Realizacija kapitalnih projekata za 2023. godinu

Završeno je asfaltiranje puta Harinke u MZ Tešanj. Izvođač radova je firma Geo-Put d.o.o. Maglaj, a nadzor nad izvođenjem radova vrši firma PROJECT MANAGER AT-ŠE d.o.o. Tešanj.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena u Budžetu Općine.

O Press Opcine