Čišćenje putnih kanala i propusta u 2023. godini

Nadležna općinska Služba, u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica, izvršila je procjenu potrebe čišćenja putnih kanala i potrebe iskopa novih putnih kanala. Izdati su radni nalozi svim mjesnim zajednicama. Izvođači radova na ovim poslovima su firme KM-gradnja d.o.o. Jelah i TRANS-KOP d.o.o. Jelah.

U dosadašnjoj realizaciji naloga izvršeno je čišćenje cca. 24000 m putnih kanala, kao i iskop cca 200 m novih putnih kanala. Pored toga izvršeno je pročepljenje 5 putnih propusta. Vrijednost do sada izvršenih radova je cca. 74.000 KM.

O Press Opcine