Posljedice olujnog nevremena

U srijedu, 30.08.2023. godine oko 17:00 sati područje općine Tešanj je zahvatilo jače nevrijeme praćeno jakim udarima vjetra, kišnim padavinama i grmljavinom. Usljed jakih udara vjetra zabilježeno je lomljenje i čupanje drveća zbog čega su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) intervenisali 4 puta. Intervencije su se odnosile na uklanjenje stabala sa saobraćajnica i objekata. Prouzrokovana je i materijalna šteta na dva objekta usljed pada drveća.

Jaki udari vjetra su prouzrokovali i štetu na dalekovodnoj i niskonaponskoj mreži, zbog čega su pojedini dijelovi općine ostali bez električne energije (10 kV dalekovod Kalošević, TS Dubalj Logobare, TS Novo Selo). Većina kvarova je sanirana tokom noći, osim trafo područja Dubalj Logobare, gdje je tokom jutra vršena sanacija.

Pored vjetra dodatne kratkotrajne probleme je prouzrokovala jaka kiša, naročito u odvijanju saobraćaja. U kratkom vremenu je palo 18 l/m2 kiše.

Olujno nevrijeme je bilo popraćeno i učestalom grmljavinom.

O Press Opcine