Postavljanje termofasade na objekat MZ Orašje Planje

U toku su radovi na postavljanju termofasade na objekat MZ Orašje Planje. Radi se o projektu sa Liste kapitalnih projekata za 2023. godinu i sredstva za realizaciju su obezbijeđena u Budžetu.
Izvođač radova je firma NEDJING d.o.o. Tešanj.

O Press Opcine