Sanacije i provođenje preventivnih mjera

U toku su aktivnosti na realizaciji projekata sanacije klizišta i odrona u okviru provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja, a odnose se na projekte koje je Općina Tešanj, putem Službe civilne zaštite predložila Kantonalnoj upravi civilne zaštite ZDK. Trenutno se vrši sanacija odrona na lokalnoj cesti u Mrkotiću. Projekte finansira Kantonalna uprava civilne zaštite ZDK kroz svoje aktivnosti u okvirima provođenja mjera zaštite i spašavanja. Izvođač radova je preduzeće Tans-putevi d.o.o Doboj jug.

O Press Opcine