Sastanci sa predstavnicima organa mjesnih zajednica Tešanj, Novo Selo i Medakovo

Općinski načelnik sa saradnicima organizovao je odvojene radne sastanke sa predstavnicima organa mjesnih zajednica Tešanj, Novo Selo i Medakovo. Zajedničke teme za predstavnike mjesnih zajednica su bile rad organa i poteškoće sa kojima se susreću tokom redovnih aktivnosti.

Sa predstavnicima mjesnih zajednica Novo Selo i Medakovo razgovaralo se o rješavanju dugogodišnjeg problema plavljenja objekata, zemljišta i dijela LC 17 u vodotoku potoka Bedaci II. Korito potoka je tokom vremena dobilo neprirodan tok te je to uzrok pojava plavljenja. Predstavnicima dvije mjesne zajednice predočeno je rješenje koje je Općina delegirala prema JP Autoceste FBiH, kako bi se trajno riješilo ovo pitanje.

Sa predstavnicima MZ Tešanj razgovaralo se o pripremama i prispjelim zahtjevima od strane građana za podršku u realizaciji određenih mikroprojekata, a dogovoreni su konkretni zaključci koji će se poduzeti sa ciljem sagledavanja mogućnosti podrške.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesnih zajednica na izdvojenom vremenu, doprinosu i zalaganju unutar mjesnih sredina, a samim tim i na podršci koju pružaju Općini Tešanj kroz lični angažman isključivo na volonterskoj osnovi.

O Press Opcine