Narandžasto upozorenje na meteorološku pojavu

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje o meterološkim pojavama za cijelo područje BiH za period od 02.11.2023. godine od 20:00 sati do 03.11.2023. godine do 15:00 sati, kojim se prognoziraju jaki do olujni udari vjetra uz pojavu kišnih padavina. Očekivani udari vjetra između 60 i 80 km/h, lokalno i iznad 90 km/h.

Dosadašnji olujni udari vjetra pokazali su da dovode do ugrožavanja materijalnih dobara, prvenstveno pokrova objekata, uništavanja plastenika, oštećenja na elektro stanicama i vodovima, te lomljenju stabala. S tim u vezi, neophodno je da stanovništvo, pravna i fizička lica preduzmu preventivne mjere zaštite od olujnog vjetra. To se prvenstveno odnosi na sklanjanje i zaštitu imovine koja može biti oštećena olujnim udarima, kao i uklanjanje ili skraćivanja stabala koja svojim padom mogu ugroziti ličnu imovinu ili drugu infrastrukturu.

Posebno upozoravamo stanovništvo da smanji kretanje na otvorenom za vrijeme olujnih udara vjetra. Tokom boravka u objektu izbjegavati boravak u neposrednoj blizini staklenih površina zbog pucanja stakla usljed nanosa raznih predmeta.

Uklonuti sa balkona stambenih i drugih zgrada lako lomljive predmete i predmete koji usljed vjetra mogu biti nošeni uzrokujući potencijalnu opasnost.

Moguće su i obustave u odvijanju saobraćaja zbog pada stabala i drugih predmeta na kolovoz, pa je neophodno vožnju reducirati ili prilagoditi uslovima za vožnju.

Sve navedeno nas upućuje na pravovremeno preduzimanje neophodnih preventivnih mjera, kako bi smanjili mogućnost ugrožavanja ljudi i životinja i nastanak materijalnih šteta.

O Press Opcine