Održana 30. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Danas je u sali Općinskog vijeća održana 30. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2023. godinu,
  2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2024. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi,
  4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2024.godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za vatrogastvo,
  6. Prijedlog Odluka o gubitku statusa Javnog dobra – put k.o. Novo Selo,
  7. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj  djece i omladine sa posebnim potrebama.

Tokom sjednice Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su nakon rasprave, usvojene.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je 02.12.2023. godine u 21,00 h i 03.12.2023. godine u 14,00 h.

O Press Opcine