Obavijest poljoprivrednicima

Shodno dopisu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pozivamo sve poljoprivredne proizvođače  sa područja općine Tešanj koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i koji obrađuju privatno poljoprivredno zemljište, a koje do sada nisu mogli upisati u registar poljoprivrednih gazdinstava (nisu vlasnici tog zemljišta, ne posjeduju ugovor o zakupu ili drugi dokaz o korištenju i sl.) da izvrše prijavu površine i kategorije takvog zemljišta u Općini Tešanj u Službi za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove do 20.12.2023. godine.

Prijava će se vršiti putem usmene izjave i nije potrebno dostavljati nikakve materijalne dokaze.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  na broj telefona: 032 653 915, kontakt osoba Tamara Turkić.

O Press Opcine