Projekat podrške pčelarstvu

Udruženje NODAS u okviru projekta Bee Alive-Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva koji finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj i Općina Tešanj, u saradnji sa predstavnicima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo,  održalo je radni sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Općine Tešanj i Opštine Milići u kojim se projekat inplementira, predstavnici udruženja pčelara iz ovih općina, te predstavnici općina koje će biti uključene u projekat (Vlasenica, Ljubinje). Na održanom sastanku prezentirane su dalje aktivnosti na Projektu, a realizacijom je predviđena materijalna donacija za deset odabranih pčelara, podrška lokalnom udruženju pčelara a važan segment projekta je izrada Inicijalnog akcionog plana u okviru kog će biti urađen katastar pčelara i pčelinjih paša, te terenske intervencije odnosno sadnja medonosnog drveća u svrhu obogaćivanja pčelinje paše.

O Press Opcine