31. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

31. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak, 28.12.2023. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 31. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2024. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2024. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg Plana rada Općine Tešanj za period 2024.godine,
 4. Prijedlog Odluke o upravljanju, raspolaganju i sticanju nekretnina Općine Tešanj,
 5. Prijedlog Odluke o uspostavi baze katastra komunalnih uređaja za Općinu Tešanj,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji parcele označene kao k.č.broj:131/2 K.O. Novo Selo,
 7. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Opća bolnica”, Tešanj,
 8. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,
 9. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i CMS “Tefarm”Tešanj,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 30.sjednici OV

4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 30.12.2023.godine u 21,00 h i 31.12.2023.godine u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine