Sanacija makadamskih puteva, putnih kanala i propusta

U saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica Bukva, Ljetinić, Jelah, Oraš Planje i Džemilić Planje u toku je sanacija makadamskih puteva za koje je procijenjena hitna intervencija. Održavanje i sanaciju makadamskih puteva izvode firme KM-gradnja d.o.o. Jelah i GEO-PUT d.o.o. Maglaj.

U toku je i sanacija putnih kanala i propusta u mjesnim zajednicama Šije, Vukovo, Jevadžije, Piljužići i Bobare-Drinčići-Blaževci. Održavanje i sanaciju priključaka, propusta i putnih kanala izvode firme TRANS-KOP d.o.o. Jelah i KM-gradnja d.o.o. Jelah.

O Press Opcine