Vodosnabdijevanje naseljenog mjesta Putešić

U toku je iskop i armirano-betonski radovi donje ploče rezervoara na projektu Izgradnje rezervoara i pumpne stanice u MZ Kalošević. Zaključenim Ugovorom planirani su radovi izgradnje rezervoara i sanacioni radovi u postojećem bunaru Šišinke (ugradnja nove pumpe i prateće opreme) i predstavljaju I fazu poboljšanja vodosnabdijevanja naseljenog mjesta Putešić.

Za naredni period, odnosnu za II fazu su planirani radovi izgradnje spojnog cjevovoda od novog rezervoara do bunara Šišinke.

Radove izvodi Konzorcij TANS-PUTEVI doo Doboj Jug i ŠPIC BETON doo Zenica. Stručno-tehnički nadzor vrši INPROS doo Mostar.

O Press Opcine