Gašenje požara

Profesionalna vatrogasna jedinica koja djeluje u sastavu Službe civilne zaštite je obučena za gašenje požara, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanja drugih poslova u prirodnim i drugim nesrećama. Ova vatrogasna jedinice pokriva cijeli teritorij Općine Tešanj, a dežurstvom je pokrivno 24/7. Potrebno je napomenuti da vatrogasna intervencija može biti jako zahtjevna i teška sa dosta ugroženih ljudi i materijalnih dobara, a za posljedicu može imati, nastradale i veliku štetu na materijalnim sredstvima. U protkloj 2023. godini ova vatrogasna jedinica je imalo ukupno 103 intervencija i sve su završene uspješno i bez ljutskih žrtava.

O Press Opcine