Saziv za 34. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

34. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak, 05.04.2024. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 34. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 32. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

  1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana ”Jugozapad-Tešanj»
  2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Ciglana-Jelah
  3. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene dijela Urbanističkog projekta “Tešanj-Centar” Tešanj
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2024. godini,
  5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Predsjednika Općinske izborne komisije Tešanj
  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica Tešanj
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj
  8. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i CMS “Tefarm” Tešanj
  9. Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom za 2023.godinu

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka koje je Vijeće usvojilo na 33.sjednici Vijeća

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 06.04.2024.g.u 21,00 h i 07.04.2024.g. u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine