Nadležnosti civilne zaštite Općine Tešanj

U okviru aktivnosti Općine Tešanj na informisanju građana o organizaciji i nadležnostima općinskih službi, ovom prilikom informišemo građane o nadležnostima Službe civilne zaštite i Općinskog štaba civilne zaštite.

Afiže o organizaciji i nadležnostima možete pogledati OVDJE

O Press Opcine