Mirela Buljubašić: Naša stranka pokrenula inicijativu za nabavku histeroskopa na ginekologiji u Općoj bolnici Tešanj

Na sjednici OV Tešanj, 05.4.2024, vijećnik Naše stranke, Nermin Deljkić, uputio je prema vijeću inicijativu da se u što kraćem roku na odjelu ginekologije u Općoj bolnici Tešanj nabavi aparat pod nazivom histeroskop (dijagnostički i operacijski) u cilju što efikasnijeg rješavanja niza zdravstvenih komplikacija kada je u pitanju zdravlje žena.

Inicijativa je potekla iz potrebe da žene ne trebaju imati traumatična i bolna iskustva kod rješavanja zdravstvenih problema. Naime, histeroskop je fiberoptički teleskop (kamera sa svjetlom na dugačkom štapu) koji se uvodi kroz rodnicu u maternicu te prenosi sliku na ekran koji gleda ginekolog.

Histeroskopija je minimalno invazivna metoda koja je postala savremeni način pristupa sa mnogostrukim dobrobitima, jer, prije svega, ne predstavlja bolno iskustvo, a komplikacije su izuzetno rijetke.

Obrazloženje inicijative je sljedeće:

Obzirom da se velikom broju žena dijagnostifikuju bolesti tipa karcinoma, mioma, polipa itd., nabavka histeroskopa bi uveliko omogućila efikasnije rješavanje zdravstvenih problema žena sa puno manje komplikacija, te dala efikasnije rezultate i to u sljedećim slučajevima:

a) dijagnostika,

b) uklanjanje polipa,

c) biopsija,

d) Ashermanov sindrom,

e) korekcija septuma,

f) uklanjanje mioma,

g) dijagnostika u slučajevima steriliteta…

Naime, do danas se u našoj bolnici određeni rutinski zahvati obavljaju u lokalnoj anesteziji i na kalsičan način (kiretom), a koji je u ginekološkoj medicini 21.vijeka odavno zaboravljen i zamijenjen histeroskopijom, što sve zajedno predstavlja veliku traumu i bol ženama koje se iz različitih razloga moraju podvrgavati kiretažama i sličnim zahvatima, a zna izazvati i određene komplikacije. Iz tih razloga, određeni broj žena plaća izuzetno visoke cijene usluga u privatnim poliklinikama, a naša bolnica ima stručnjake i kapacitete koji bi nabavkom histeroskopa znantno unaprijedili zdravstvene usluge građankama ovog grada, a i šire. Iako je ultrazvuk vrlo korisna tehnika, ponekad uz pomoć njega nije moguće detaljno prikazati abnormalnosti unutrašnjosti tijela maternice.

Vjerujemo da u saradnji sa direktorom bolnice te timom ljekara na odjelu ginekologije možemo u vrlo kratkom roku imati ovaj aparat i time olakšati i pacijentima i ljekarima.

O Mirela Buljubasic