Održana 34. sjednica Vijeća

Danas je u sali Vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 34. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana ”Jugozapad-Tešanj»

2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Ciglana-Jelah

3. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene dijela Urbanističkog projekta “Tešanj-Centar” Tešanj

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2024. godini,

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Predsjednika Općinske izborne komisije Tešanj

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica Tešanj

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i CMS “Tefarm” Tešanj

9. Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom za 2023.godinu

Tokom sjednice Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda koje su, nakon rasprave, usvojene.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je 06.04.2024. godine u 21,00 sat i 07.04.2024. godine u 14,00 sati.

 

O Press Opcine