Objavljena lista aplikanata za dodjelu grantova u pčelarstvu

Komisija NODAS-a je u proteklom periodu izvršila selekciju aplikacija za grantove u pčelarstvu u sklopu projekta „BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva”. U sklopu procesa selekcije su obavljeni i pojedinačni intervjui (29) sa aplikantima kojom prilikom se dopunjavalo podatke o aplikantima, njihov socio-ekonomski status i druge informacije koje nisu ili nisu potpuno navedene u aplikacijama.

U skladu sa kriterijima definisanim u projektu te raspoloživim sredstvima namijenjenim za 10 korisnika na području općine Tešanj, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 10 aplikanata/ica na listu konačnih, tj. primarnih korisnika/ca.

Ubrzo će za artikle definisane u aplikacijama biti objavljen i tender, a po završetku tenderske procedure potpisivanje ugovora sa korisnicima/cama i nabavke. Utvrđivanjem preostalih sredstava
komisijski će se razmatrati odabir i dodatnih korisnika/ca iz kategorije „u daljnjem razmatranju”. Broj dodatnih korisnika/ca će ovisiti o dostupnosti dodatnih sredstava i o tome ćemo naknadno
obavijestiti aplikante/ice.

Eventualne žalbe i pitanja se mogu dostaviti do 15.04.2024 putem email adrese [email protected] ili putem telefona 033 618 323.

Utvrđenu listu aplikanata koji su prošli prvu selekciju možete pogledati OVDJE

O Press Opcine