Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja

U toku su aktivnosti na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja za 2024. godinu. Završena je sanacija klizišta na području MZ Novi Miljanovci koje je direktno ugrožavalo stambeni objekat. Aktivnosti će biti nastavljene u MZ Piljužići na provođenju mjera zaštite od poplava na vodotocima. Izvođač radova je preduzeće Ikan d.o.o. Zavidovići.

O Press Opcine