Obavijest pčelarima

Obavještavamo pčelare sa područja općine Tešanj, upisane u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH, da su shodno odredbama Pravilnika o pčelarstvu („Službene novine FBiH“ br:31/18) obavezni u periodu od 15.04.2024. do 15.05.2024. godine, ažurirati podatke u Registru pčelara odnosno izvršiti prijavu brojnog stanja pčelinjih zajednica.

Upis u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH i ažurirani podaci u Registru pčelara su preduslov za ostvarivanje prava na novčani poticaj za pčelinje zajednice.

Obrazac prijave za upis u Registar pčelara i upis promjena u registru možete preuzeti u Službi za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove ( kancelarija broj:34 ).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 032 653 915.

O Press Opcine