Utopljavanje objekata i obnova fasada

Prema javnom pozivu za utopljavanje objekata i obnovu fasada iz 2023. godine, završeni su radovi na objektu Simetrala III, ulaz 2; Braće Pobrića br. 50. Vrijednost radova na objektu je 52.250,00 KM, a iz budžeta Općine, kao podrška projektu odobreno je 22.000,00 KM. Izvođač radova, koji je odabran od strane kućnog savjeta, je bio Mujkanović gradnja Tešanj.

Općina će nastaviti podršku projektima utopljavanja objekata i obnova fasada i u narednom periodu.

O Press Opcine