Horizontalna saobraćajna signalizacija

Obavještavamo vas da će se ovog vikenda (4. i 5. maj) izvoditi radovi na postavljanju horizontalne saobraćajne signalizacije na lokalnim cestama na prostoru općine Tešanj.  Iako Općina nema zakonsku obavezu, projektom će biti obuhvaćene i regionalne ceste koje su u nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona. Verujemo da će nova signalizacija doprinijeti boljoj organizaciji saobraćaja i smanjenju rizika od saobraćajnih incidenata.

Molimo vas za strpljenje i razumijevanje tokom ovih radova, svjesni da će isti izazvati privremene neugodnosti i moguće poteškoće u saobraćaju, te da planirate svoje putovanje u skladu s tim.

O Press Opcine