Brojevi servisnih službi

Brojevi servisnih službi:

Komunalna higijena u Tešnju, Jelahu i Tešanjci
JP RAD; kontakt tel. 062/993-061

Uređenje zelenih površina-Kiseljaka
JP RAD; kontakt tel. 062/993-061

Zbrinjavanje pasa lutalica
Udruženje za zaštitu životinja “ČUPKO-ŠAPA SREĆE” ; kontakt tel. 062 843 875

Sanacija javne rasvjete i svjetlećih znakova
ELEKTROPRIZMA” d.o.o. Tešanj, kontakt tel. 032/650-747

Održavanje makadamskih puteva
“IKAN” d.o.o. Zavidovići; kontakt tel. 061 744 914 i 063 037 690

Održavanje i sanacija priključaka, propusta i putnih kanala

TRANS-KOP” d.o.o. Jelah ; kontakt tel: 061 166 457

“GEO-PUT” d.o.o. Maglaj; kontakt tel. 062 932 931 ili 032 618 024

Prijava pojave divljih deponija
Komunalni inspektor; kontakt tel. 032/650-022; lok. 120

Održavanja stajališta, tabli, igrališta i ograda
Komunalni referent; kontakt tel. 032/650-022; lok. 121

Održavanja saobraćajne signalizacije
Komunalni referent; kontakt tel. 032/650-022; lok. 121

Prijava kvarova na javnoj rasvjeti
Viši stručni saradnik za komunalne poslove i održavanje infrastrukture; kontakt tel. 032/650-022; lok. 120

O Press Opcine