Podrška mladima za kupovinu ili gradnju vlastite nekretnine

Općinski načelnik Suad Huskić i direktor Poslovnice UniCredit banke Ahmed Halilović, potpisali su danas Ugovor o subvencioniranju kamate stambanih kredita za mlade. Iznos kreditne linije je maksimalno 3.180.358,00 KM iz sredstava Banke, odnosno do iznosa koji će Općina izdvojiti za subvenciju dijela kamate koji iznosi 100.000,00 KM na nivou 2024. godine.

Na 33. sjednici Općinskog vijeća Tešanj koja je održana 29.02.2024. godine donesena je Odluka o subvencioniranju kamate stambenih kredita mladima sa područja općine Tešanj. Sredstva za realizaciju ove Odluke su osigurana u budžetu Općine u iznosu od 100.000KM sa kojima Općina plaća kamatu na kredit i to u prvih 5 godina njegove otplate i koja ne može biti veća od 3%. Za povoljno finansiranje po javnom pozivu moći će aplicirati građani starosti do 35 godina, koji ispunjavaju uslove koje utvrđuje Banka, a koji rješavaju vlastito stambeno pitanje.

O Press Opcine