Prijem najuspješnijih učenika

Za učenike generacije, učenike sa posebnom diplomom i učenike sa ostvarenim značajnim rezultatima na takmičenju, te direktore škola, profesore i nastavnike koji su učenike pratili na takmičenja, upriličen je tradicionalni prijem Općinskog načelnika.
Ove godine ukupno 87 učenika (12 učenika generacije, 43 učenika sa posebnom diplomom, te 32 učenika sa ostvarenim značajnim rezultatima na takmičenju) su od Općine Tešanj dobila prigodne poklone i novčane nagrade za postignute rezultate.
Čestitke najboljim učenicima uputio je Općinski načelnik Suad Huskić, koji je u u svom obraćanju posebno istakao važnost ovako dobrih rezultata, prvo za učenike, a onda i za zajednicu. Također, podsjetio je da Općina Tešanj posebnu pažnju povećuje mladim ljudima kroz različite projekte.
Cilj prijema je, između ostalog, da afirmiše mlade uspješne učenike i da ih podstakne na dalji rad i napredovanje.

Učenici generacije su: Kerim Mujkanović, Amina Kopić, Lejla Himzić, Nedžma Ibrahimović, Merima Kadrić, Ambera Tokmić, Nedžada Fazlić, Sajra Muminović, Nejla Tukić, Ismail Omerbašić, Haris Hatkić i Malik Ahmić.

Učenici sa posebnom diplomom su: Šejla Galijašević, Lucija Mandić, Sajra Sadiković, Lejla Skula, Iman Smailbegović, Amar Ibrahimović, Silma Kovačević, Nejra Begić, Farrah Sejdinović, Faris Hasičić, Abdulah Mešić, Lamija Ajanović, Ajla Starčević, Aida Hatkić, Irma Hajrić, Dželila Dubravac, Mustafa Bejtić, Dženeta Mudrov, Dženana Ogrić, Lamija Kadić, Nejra Mešić, Nadira Kašibović, Sumeja Samardžić, Asija Bradarić, Vedad Šeljmo, Harun Kantić, Abdulah Sinanović, Elnur Subašić, Anesa Alihodžić, Lejla Džanić, Adna Smajić, Vedad Hundur, Kenan Kadušić, Berina Kruško, Nedim Dubravac, Selma Ibrahimović, Fatima Mujkić, Ajdin Mahmutović, Ana Mandić, Lorena Marelja, Imran Kopić, Enesa Hodžić i Ajna Hibić.

Učenici sa ostvarenim značajnim rezultatima na takmičenju: Aldijana Agić, Amer Talo, Vedad Sadiković, Ajla Zajimović, Suad Katardžić, Mujo Dizdarević, Alma Mehmedović, Amer Hodžić, Armin Spahić, Fatima Alić, Amela Saltagić, Elmedin Karahodžić, Arnela Škokan, Elvedina Muftić, Abdurahman Subašić, Eldar Bošnjak, Elma Džanko, Merisa Ahmetlić,Arifa Salkić, Adna Šabanović, Erna Begović, Aldijana Hadžan, Almira Djedović, Melisa Hlemić, Armina Bekrić, Amela Mešić, Nela Ramić, Amna Alić, Farah Huskić, Amra Omahić, Din Begunić, Amina Halilović, Ahmed Spahić, Husein Jašić i Ensar Buljubašić.

O Press Opcine