Zaštita ličnih podataka

Danas je u Općini Tešanj održana edukacija zaposlenika na temu Zaštita ličnih podataka. Predavač je bila Begzada Avdukić, stručna savjetnica za inspekcijski nadzor Agencije za zaštitu ličnih podataka. Tokom edukacije razgovarano je o zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast, ali je razgovarano i o konkretnim primjerima iz prakse sa kojima se uposlenici u Općini Tešanj svakodnevno susreću. Obuku je provela Agencija za državnu službu FBiH na zahtjev Općine Tešanj.

O Press Opcine