Organizacija, rad i funkcionisanje službi zaštite i spašavanja općine Tešanj

Organizacija, rad i funkcionisanje službi zaštite i spašavanja općine Tešanj naziv je edukacije koja je Služba civilne zaštite organizovala za sve rukovodioce i zamjenike rukovodioca Službi zaštite i spašavanja sa područja općine Tešanj. Predavač je bio Hasan Ćeman, stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja. Edukacija provedena u prostorijama Vatrogasnog doma u Tešnju.

O Press Opcine