Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja

Prevencija kao razvojno područje zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva jeste središnja tačka aktivnosti nosioca planiranja institucija javne vlasti, pravnih lica i građana) u pripremama društvene zajednice za odgovor na izazove prirodnih i drugih nesreća.
Cilj prevencije od prirodnih i drugih nesreća u djelokrugu rada i odgovornosti svih nosilaca planiranja je sprečavanje, onemogućavanje i smanjenje rizika i izvora ugrožavanja, te sprječavanje i ublažavanje posljedica po život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara od tih nesreća.

Upute za građane općine Tešanj u slučaju poplava možete pogledati OVDJE

O Press Opcine