Aktivnosti

Sastanak sa predstavnicima MZ Džemilić Planje i MZ Oraš Planje

Općinski načelnik sa saradnicima, je na osnovu zajedničkog zahtjeva mjesnih zajednica Džemilić i Orašje Planje organizovao radni sastanak sa predstavnicima organa ove dvije MZ. Na ...

Opširnije »

Sastanak sa predstavnicima MZ Jablanica

Općinski načelnik sa saradnicima, je organizovao radni sastanak sa predstavnicima organa MZ Jablanicae. Na sastanku se razgovaralo deset tačaka koje su delegirali predstavnici mjesne zajednice ...

Opširnije »

Pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica

Dana 28.07.2022. godine Ministarstvo za boračka pitanja ZDK je putem općinske Službe za boračko invalidsku zaštitu i opću upravu objavilo Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva ...

Opširnije »

Izgradnja Bunara PEB-5

Realizacija  projekta “Izgradnja Bunara PEB-5 , Općina Tešanj”  je u toku, trenutno se izvode radovi širokog  iskopa donjeg dijela građevinske jame za ugradnju konstrukcije bunara  ...

Opširnije »

Preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci branilaca

Na oglasnoj ploči Općine Tešanj, Ureda Jelah i Tešanjka objevljena je Preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci branilaca u školskoj 2022/23. ...

Opširnije »

Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije

Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Tešanj – proljetna faza 2022. godine

Opširnije »

Sistem video nadzora

U toku je postavljanje sistema video nadzora u općini Tešanj. Postavljaju se kamere za videonadzor na osam lokacija i vrši se instalacija softvera i centralne ...

Opširnije »

Počeli radovi na izgradnji kućnih priključaka u Raduši

Nakon poziva budućim korisnicima da se podnesu zahtjevi za priključenje (JP Rad) danas su počeli radovi na izgradnji priključaka. Od 300 potpisanih ugovora 110 budućih ...

Opširnije »