Mjesne zajednice

Sastanak sa predstavnicima MZ Džemilić Planje i MZ Oraš Planje

Općinski načelnik sa saradnicima, je na osnovu zajedničkog zahtjeva mjesnih zajednica Džemilić i Orašje Planje organizovao radni sastanak sa predstavnicima organa ove dvije MZ. Na ...

Opširnije »

Sastanak sa predstavnicima MZ Jablanica

Općinski načelnik sa saradnicima, je organizovao radni sastanak sa predstavnicima organa MZ Jablanicae. Na sastanku se razgovaralo deset tačaka koje su delegirali predstavnici mjesne zajednice ...

Opširnije »

Sastanak sa predstavnicima mjesne zajednice Tešanjka

Općinski načelnik sa saradnicima je organizovao radni sastanak sa predstavnicima organa MZ Tešanjka. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima unapređenja, stepenu realizacije ...

Opširnije »

Edukacija predstavnika mjesnih zajednica

U Društvenom centru Dobropolje-Mekiš održana je redovna edukacija predstavnika mjesnih zajednica, a prema odobrenom Godišnjem planu edukacije. Tema je bila Informisanje građana, održavanje web stranice, ...

Opširnije »

Sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica

Općinski načelnik sa saradnicima je organizovao radne sastanke sa predstavnicima organa MZ Šije i MZ Dobropolje-Mekiš. Na sastancima se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima ...

Opširnije »

Edukacija predstavnika mjesnih zajednica

U četvrtak 31.03.2022.godine u Društvenom centru Dobropolje Mekiš održana je redovna edukacija predstavnika mjesnih zajednica a prema odobrenom Godišnjem planu edukacije. Edukacija je vršena na ...

Opširnije »

Delegacija Švicarske ambasade posjetila Tešanj

Delegacija Švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini koju su činili Melina Papageorgiou Trippolini, SDC regionalna savjetnica za lokalnu upravu, Snežana Kanostrevac-Cvijetić, programska menadžerica za lokalnu ...

Opširnije »

Edukacija predstavnika mjesnih zajednica

U prostorijama Društvenog centra Dobropolje Mekiš, a prema Planu edukacija predstavnika mjesnih zajednica održana je edukacija na temu Lokalizacija vizije mjesnih zajednica za općinu Tešanj, ...

Opširnije »

II faza projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH

U ponedjeljak 14.03.2022. godine održan je sastanak Komisije za evaluaciju pristiglih projektnih prijedloga od predstavnika pet partnerskih mjesnih zajednica koje su aplicirale na Direktni poziv ...

Opširnije »

Sastanak sa predstavnicima mjesne zajednice Jelah

Općinski načelnik sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavnicima organa mjesne zajednice Jelah. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima unapređenja, stepenu ...

Opširnije »