Sastanak sa predstavnicima mjesne zajednice Jelah

Općinski načelnik sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavnicima organa mjesne zajednice Jelah. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima unapređenja, stepenu realizacije zaključaka sa prethodnih sastanaka, realizaciji kapitalnih projekata za 2021. i pripremama za realizaciju 2022. godine, gdje je naglašeno da će Općina nastaviti poštovati prioritete dostavljene od strane MZ Jelah. Dogovoreni su konkretni zaključci koji će poboljšati realizaciju tih poslova u narednom periodu.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesne zajednice na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredine koje oni predstavljaju.

O Press Opcine