II faza projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH

U ponedjeljak 14.03.2022. godine održan je sastanak Komisije za evaluaciju pristiglih projektnih prijedloga od predstavnika pet partnerskih mjesnih zajednica koje su aplicirale na Direktni poziv za kandidovanje projekata u II fazi projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH koji finansiraju Vlade Švedske i Švicarske, a implementira UNDP BiH. Komisija je izvršila otvaranje i ocjenu prisliglih ponuda, napravila rang listu te definisala sitne nedostatke koje mjesne zajednice trebaju da otklone prije sticanja uslova za pokretanje postupaka javne nabavke. Pored uposlenika Općine Tešanj, član komisije za evaluaciju je i predstavnica UNDP Diana Šilić. Predstavnici MZ su dobili precizne upute sa rokovima za otklanjanje sitnih nedostataka kako bi projekti krenuli sa realizacijom.

 

O Press Opcine