Edukacija predstavnika mjesnih zajednica

U prostorijama Društvenog centra Dobropolje Mekiš, a prema Planu edukacija predstavnika mjesnih zajednica održana je edukacija na temu Lokalizacija vizije mjesnih zajednica za općinu Tešanj, a u sklopu II faze projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH koji finansiraju Vlade Švedske i Švicarske, a implementira UNDP BiH. Edukaciju su vršili vanjski konsultanti Tea Samardžić i Mišel Pavlica vanjski konsultanti UNDP, a prisustvovala je i predstavnica UNDP Diana Šilić. Iskorištena je prilika da se predstavnicima mjesnih zajednica predstave novoimenovani pomoćnici Načelnika Almina Alagić i Amel Karahmet. Na kraju edukacije izvedeni su zaključci koji imaju za cilj da poprave ulogu mjesnih zajednica u narednom periodu, a koji će biti dostavljeni Općinskom vijeću i Načelniku na verifikaciju.

 

O Press Opcine