Sastanak sa predstavnicima mjesne zajednice Tešanjka

Općinski načelnik sa saradnicima je organizovao radni sastanak sa predstavnicima organa MZ Tešanjka. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima unapređenja, stepenu realizacije zaključaka sa prethodnih sastanaka, realizaciji kapitalnih projekata za 2022. godinu i problemima sa kojima se organi mjesne zajednice susreću. Naglašeno je da će Općina nastaviti poštovati prioritete dostavljene od strane MZ Tešanjka. Dogovoreni su konkretni zaključci koji će poboljšati realizaciju poslova u narednom periodu.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesne zajednice na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredine koju oni predstavljaju.

O Press Opcine