Blog

Reagovanje na tekst profesora Bašića

Ponekad ne mogu definisati da li sam više ljut ili razočaran postupcima pojedinaca, koji, ničim izazvani, komentiraju aktuelna dešavanja na općini Tešanj. Tako je bilo ...

Read More »

Safer Grbić: Slovo o zajednici međunarodnoj

KOLUMNA: Slovo o zajednici međunarodnoj by FunPage Safer Grbić on Sunday, January 23, 2011 at 10:38pm Bosna i Hercegovina nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma je ...

Read More »

49. eBilten Općinskog načelnika

U prilogu možete pročitati novo izdanje eBiltena Općinskog načelnika. Aktuelnosti: 1. Kolegij OV o “Musali” 2. Informacija o radu javnih ustanova i preduzeća 3. Samodiscipliniranje ...

Read More »

Esmir Bašić: “Država za čovjeka” na (ne)djelu?

Nešto više od tri mjeseca je prošlo od Općih izbora u Bosni i Hercegovini. U Engleskoj bi do sada bila formirana vlada i ona bi ...

Read More »

Safer Grbić: Slovo o građanstvu akademskome

Nad pojmom „akademski građanin“ često se konstruiše slika visoko – obrazovanog čovijeka koji stvaralačkim radom i visokim intelektom pospješuje i inovira život građana u određenoj ...

Read More »

Safer Grbić: Slovo o pjesniku i spasu svijeta

Pokušavajući napraviti privatnu biblioteku, koja bi po mome nahođenju trebala sačinjavati uglavnom pjesničke, naučne, te istraživačke radove, prinuđen sam naručivati pjesničke radove iz Beograda, a ...

Read More »

Safer Grbić: Slovo o vlasti demokratskoj

Vlast je institucionalna moć zasnovana na konstruisanju vlasti koja ima za sobom autoritet, a koji proizilazi iz volje građana ili društvene organizacije. U procesima uspostave ...

Read More »

46. eBilten Općinskog načelnika

Aktuelnosti: 1. Odnosi unutar lokalne vlasti 2. Dobitnici najviših općinskih priznanja 2010 3. 10.12. – Dan grada Tešnja E-bilten broj 46

Read More »

Safer Grbić: Slovo o liderstvu volontera

Možda Alice Sandstrom koja je izjavila da „volonteri glade hrapava mjesta naših zajednica“ ne bi mogla reći za Bosnu i Hercegovinu da nema „hrapavih“ zajednica, ...

Read More »

Safer Grbić: Slovo o delinkvenciji

U širem smislu pod pojmom delinkvet se podrazumijeva osoba koja ispoljava antisocijalna ponašanja I time krši moralne I druge norme. Delinkvent obilježava osobe sa naznačenim ...

Read More »