26. sjednica Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 7/08),

26. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 28.02.2011. godine

(PONEDJELJAK), s početkom u  14,00 sati,  u  sali Općinskog vijeća Tešanj

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (“Službeni glasnik Općine Tešanj” broj 7/08) za 26. sjednicu Općinskog vijeća predlažem predtačke:

 

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. i 25. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,

B)   VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE,

 i sljedeći

DNEVNI  RED

 

  1. Prijedlog Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata;
  2. Izvještaj o realizaciji Liste kapitalnih projekata iz sredstava Budžeta Općine Tešanj za 2010. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj cijeni m2 stambenog prostora na području Općine Tešanj;
  4. Prijedlog Rješenja o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta DR.SV. „Knjigovodstveni servis”  Tešanj  i “Optičarska djelatnost promet oftamoloških i optičkih pomagala na malo” Tešanj.

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA

Vedran Kaser, dipl.ing.inf.teh.

O Press Opcine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *