Interes investitora

Općinski načelnik Fuad Šišić danas je razgovarao sa većinskim vlasnikom firme EAST-INOX, Mehom Mehičićem u vezi sa interesom njegovog italijanskog partnera za nove investicije u Tešnju. Općinski načelnik je upoznao sa mogućnostima i beneficijama koje nudi Općina Tešanj.

O Press Opcine