KUD Izudin Mulabećirović – Izo u radnoj posjeti

Općinski načelnik Fuad Šišić danas je primio rukovodstvo KUD Izudin Mulabećirović – Izo na čelu sa Predsjednikom Senadom Subašićem. Razgovarano je o saradnji između Općine Tešanj i ovog društva, kao i ukupnim odnosima u području rada kulturno-umjetničkih društava na području općine Tešanj. Obostrano je konstatovano da je saradnja osnov uspjeha, i da u tom smjeru treba dalje razvijati odnose između Općine Tešanj i NVO-a.

O Press Opcine