Ponedjeljak, 5. septembar 2011. godina

U ponedjeljak, 5. septembra 2011. godine u 11,30 sati bit će održan sastanak sa delgacijom JU Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj.

O Press Opcine