Srijeda, 7. septembar 2011. godina

U srijedu, 7. septembra 2011. godine u u 11:00 sati u prostorijama Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo potpisivanje Sporazuma sa Workforce Developement Specialist, FIRMA Project USAID-Sida Bosnia & Herzegovina.

O Press Opcine