Panel diskusija, “DJECA PRIJE SVEGA“

Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS u partnerstvu sa Evropskim pokretom Jelah-Tesanj, organizovao je panel diskusiju na temu “Djeca prije svega”. Ova aktivnost je dio projekta “Kroz igru I rad ZAJEDNO” koji se realizuje na podrucju Opcine Tesanj. Ciljevi ove inicijative su da se podstaknu svi relevantni akteri i institucije da što aktivnije preuzmu inicijativu generušući nove podsticaje u borbi protiv socijalne isključenosti i uzroka koji dovode do iste, te da se pošalje jasna socijalna poruka o potrebi da se koriguju nejednakosti, posebno kod djece.

U panel dikusiji učestvovali su panelisti: predstavnik UNICEF-a, Direkcije za evropske integracije BiH, Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zenicko-dobojskog kantona, Centra za socijalni rad Tesanj i Udruzenja slijepih i slabovidnih lica iz Tesnja. Osim panelista prisutni su bili i učesnici koji su aktivno učestvovali u diskusiji: predstavnici Centra za socijalni rad, direktori i pedagozi osnovnih i srednjih skola iz Tesnja, predstavnici udruzenja gradjana, kao i predstavnici Opcine Tesanj i Centra za mentalno zdravlje.

Tokom izlaganja panelista i dinamične diskusije, učesnici su dosli do zaključaka da je neophodno prije svega identifikovati uzroke koji dovode do pojave socijalne iskljucenosti, utvrditi mogućnosti strateškog-sistemskog pristupa, te djelovati zajedno kako na lokalnom, tako i na drzavnom nivou u smislu efikasnije koordinacije između institucija, vladinog i nevladinog sektora koji ima izuzetno važnu ulogu u ovom djelu problema, analizirati postojeće programe i aktivnosti te raditi na novim u cilju sprečavanja pojave socijalne isključenosti djece, edukovati i djecu i roditelje socijalno iskljucenih kategorija o tome šta su njihova prava, te učiniti odgovornijim sve subjekte zaštite.

Ucesnici su, izmedju ostalog, na osnovu izlaganja predstavnika UNICEF-a u BiH i Direkcije za evropske integracije BiH imali priliku upoznati se i sa trenutnim i predstojecim programima podrske Bosni i Hercegovini od strane medjunarodne zajednice, posebno iz fondova Evropske unije.

SAMO ULAGANJEM U DJECU I POŠTIVANJEM NJIHOVIH PRAVA POLAŽEMO TEMELJ PRAVIČNOG DRUŠTVA, JAKE EKONOMIJE I SVIJETA BEZ SIROMAŠTVA, MORAMO OBEZBJEDITI BAREM MINIMUM NAŠIM NAJMLADJIM, JER ONI SU NAJVAZNIJI NOSIOCI DRUŠTVA.

O Halid Fejzic

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *