TRA: Posjeta predstavnika kompanije Neimax

Agenciju za razvoj općine Tešanj su posjetili predstavnici firme Neimax d.o.o iz Visokog Azema Neimarlija, direktor i Ermin Neimarlija, menadžer, sa kojima je održan i sastanak kojem su prisustvovali i Hamzalija Hojkurić, pomoćnik Općinskog načelnika za privredu i finansije i Nadir Medarić, pomoćnik Općinskog načelnika za imovinsko-pravne poslove.

Kompanija Neimax postoji već 20 godina, pod jednim imenom i bavi se proizvodnjom transportne kartonske ambalaže. U skladu sa svojom dugoročnom strategijom razvoja, Neimax  d.o.o ima u planu proširenje proizvodnje za još 5000 m2 zatvorenog prostora. U tu svrhu kompanija planira izgradnju objekta dimenzija 40m x 120m, te im je za to potrebno zemljište od min 15000 m2. Punom realizacijom ove invensticije bit će zaposleno 200 radnika.

Povod posjete predstavnika kompanije Neimax je iskazani interes ove kompanije za poslovnu zonu Vila, Bukva i mogućnost realizacije ove investicije na poslovnoj zoni Vila.

Direktor Agencije TRA, Hilmo Perčo i pomoćnici općinskog načelnika predstavili su gostima uslove koje nudi općina Tešanj za poslovnu zonu Vila, Bukva.

Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj Hilmo Perčo je istakao da poslovni ambijent koji pruža općina Tešanj, te uslovi koje pruža poslovna zona Vila  predstavljaju idealnu priliku za realizaciju ovog, ali i sličnih projekata. Učesnici sastanka su izrazili nadu da će se pronaći zajednički interes za realizaciju ovog projekta, te da će uspješno sarađivati narednih godina.

Nakon završenog sastanka, predstavnici kompanije Neimax zajedno sa Direktorom Agencije, su obišli  lokaciju poslovne zone Vila Bukva.

 

O Press Opcine