TRA: Stručno osposobljavanje kandidata MAG i REL postupak zavarivanja

Nastavljena je realizacija projekta „Stručno osposobljavanje kandidata MAG i REL postupak zavarivanja”. Kao što je već poznato ovaj projekat realizuje „TRA“ Agencija za razvoj općine Tešanj sa partenerima projekta: Mješovitom srednjom školom Tešanj i sa firmom „ Ćosić promex“ d.o.o Usora.

Prvim časovima iz praktične nastave otpočeo je drugi dio navedenog projekta.

Praktična nastava se izvodi u namjenskim prostorijama za obuku kandidata zavarivača koje se nalaze u krugu firme „Ćosić promex“ Usora. Kandidati su podijeljeni u četiri grupe po pet kandidata, a predavač za praktičnu nastavu je gospodin Aziz Mešić.

Praktični dio obuke po predviđenom dinamičkom planu će trajati do 28.10.2011.godine.

O Press Opcine