Javni poziv korisnicima radio-relejnog objekta Trebačko brdo

Pozivaju se svi korisnici radio-relejnog objekta Trebačko brdo da pismeno dostave dokaz o  korištenju ovog objekta/prostora ili da izvrše prijavu korištenja objekta/prostora.

Dokaz o korištenju ili prijavu dostaviti Službi civilne zaštite najkasnije do 10.10.2011.godine u cilju evidentiranja korisnika i načina daljeg korištenja.

Navedene dokaze ili prijave mogu se dostaviti putem fax-a na broj: 032/650-157, e-mail adrese : [email protected] ili putem pošte na adresu: Općina Tešanj, Služba civilne zaštite, Krndija b.b. ,74260 Tešanj.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Mensur Saletović, prof.

O Press Opcine