Preventivne mjere zaštite od poplava

U toku je realizacija i drugog  projekta na provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava u okviru planskih aktivnosti u 2011. godini. Radi se o čišćenju korita i izgradnji prijelaznog propusta na vodotoku Djedovac na ulazu u rijeku Usoru u MZ Kalošević. Na ovaj način smanjit će se uticaj visokog vodostaja rijeke Usore i izlivanja iste na mjestu gdje je izgrađen prijelazni propust, što je do sada uzrokovalo plavljenje stambenih i drugih objekata u neposrednoj blizini. Izvođač radova je preduzeće AB Trans d.o.o, a projekat se finansira iz sredstava posebnog poreza za zaštitu i spašavanje u okviru preventivnih mjera.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TEŠANJ

O Press Opcine