Srijeda, 5. oktobar 2011. godina

U srijedu, 5. oktobra 2011. godine od 7,30 sati Općinski načelnik će privatno primati stranke;

u 9,30 sati u Sali Općinskog vijeća Prijem delegacije općine Breza i predstavnika njihovih mjesnih zajednica.

O Press Opcine