Akademija za građane

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj održano prvo predavanje u okviru projekta Akademija za građane na temu Lokalna samouprava, a predavači su bili diplomirani pravnici Arijana Brkić i Smajo Ćeman.

Na samom početku, polaznicima Akademije prigodnim govorom obratili su se Općinski načelnik Fuad Šišić i Nihad Galijanović, predstavnik OSCE-a, te im zaželjeli uspješan rad.

Akademiju za građane pohađa 17 polaznika, koji će proći obuku iz osam područja, nakon čega će im biti uručeni i certifikati.

Tokom predavanja, predstavljen je Zakon o lokalnoj samoupravi, ovlasti na općinskom nivou, ovlasti viših nivoa vlasti, uloge Općinskog vijeća i Načelnika, kao i tijela mjesnih zajednica i njihova organizacija.

 Inače, Akademija za građane je pilot projekat koji organizira misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat se u Bosni i Hercegovini provodi u šest općina, da bi se podržao pristup građanima, ali i da bi se poboljšalo znanje i interes građana za učešće u javnom životu. Općine koje su uključene u ovaj projekat su: Bijeljina, Cazin, Doboj, Novi Grad Sarajevo, Široki Brijeg, Banja Luka i Tešanj.

Detaljnije pogledajte na:

akademija za gradane.pdf

O Press Opcine