Direktor firme Napredak u posjeti

Direktor firme Napredak, Tešanj Amir Šišić danas je posjetio Općinskog načelnika. Ovom prilikom direktor Šišić je upoznao Općinskog načelnika o poslovnim aktivnostima firme Napredak, prilikama i ograničenjima sa kojima se susreće, kao i tržišnoj poziciji ove firme. Općinski načelnik je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je firma Napredak nakon preuzimanja većinskog paketa dionica od strane firme AS promijenila poslovnu filozofiju i od jedne veoma loše tržišne pozicije došla u poziciju koja ohrabruje i daje nadu.
Interesantno je naglasiti da se firma Napredak susreće sa problem radne snage jer na tržištu ne postoji kvalificirana i obučena radna snaga, iako je broj nezaposlenih na Birou za zapošljavanje veliki.

O Press Opcine